Campus NooA

NooA står för Nordic Online Academy. De säger själva att ”NooA’s aim is to become an international Learning Mall for Online Courses.”

Kan detta alltså vara vårt första nordiska steg mot egna MOOCs? Det återstår att se då NooA fortfarande är i uppbyggnadsfasen. Men misstänker att vi får anledning att återkomma till det.

//Lisa

Annonser