Vad är Creative Commons?

Jag blir överraskad när jag möter människor som inte vet vad det är faktiskt. Men vi har alla olika intressen!

Här är en film av Kristina Alexandersson, Jesper Wallerborg & Göran Thorén som också finns i SVERDnytt.

//Lisa

Annonser

Definitioner del 2

Det talas mycket om OER, OCW och MOOC. Här är en kort förklaring till dessa.

OER: Open Educational Research är digitalt material som kan återanvändas för lärande och forskning genom öppna licenser såsom Creative Commons. Det kan vara olika typer av digitala lärresurser eller digitala läromedel.

OCW: Open Course Ware är fria, öppna digitala publikationer från universitet eller motsvarande organiserade som kurser och distribuerade via Internet. De ger ingen examen eller poäng. Finns också tillgängliga under öppna licenser.

MOOC: Massive Open Online Courseär en metod att sätta elever i kontakt med forskare/lärare/instruktörer med hjälp av online-verktyg gällande ett gemensamt tema/ämne eller ett områdes diskurs.

žHela poängen med en MOOC är att ge en utgångspunkt för en massiv mängd innehåll som skall produceras på olika platser på nätet, som senare sätts samman som ett nyhetsbrev eller en webbsida tillgänglig för deltagare på en regelbunden basis. Detta står i kontrast till traditionella kurser, där innehållet framställs i förväg. Sociala Medier spelar
en stor roll för hur detta material distribueras.
Bild

Hur MOOCs distribueras.

//Lisa