20 anledningar till varför IT i skolan inte fungerar.

Väldigt bra förklaring till varför IT inte fungerar i skolan. Tänkvärt och bra som diskussionsunderlag.

//Lisa

Annonser

OPEN -som tanke.

Visar Brasilien där alla läromedel enligt lag producerade med offentliga medel skall ha öppna licenser. En av beslutsfattarna, Paulo Teixeira sa så här om beslutet:

“I believe that the ones that receive all these amounts of public money have an obligation to the society to share the outcomes of their research and its development with the society who financed them, allowing the free use of such educational resources.”

Vem som äger material som produceras av en lärare som finansieras med offentliga medel diskuteras även i Sverige, men ska inte blandas ihop med debatten om gratis läromedel som ofta upplevs ha vinklad fakta. Gratis och fri/öppen är inte samma sak. (Återkommer till detta i ett senare inlägg.)

Ett annat bra exempel är att tack vare MITs OCW så kunde solenergi användas i gatlyktor i några av de fattigaste områdena på Haiti. Jean-Ronel Noel and Alex Georges som arbetade med projektet sa efteråt:

“MIT Open Courseware was different because it explained things step by step. Using the Open Courseware saved us a lot of time and money.”

Källa: UNESCO

//Lisa

Definitioner del 1

Från rapporten ”OER i öppna digitala arkiv” finns följande definitioner:

Läromedel: en produkt som skapats i syfte att användas för lärande, till exempel en lärobok.

Digitala läromedel: samma som ovan, men i digital form.

Lärresurser: resurser som används som läromedel av lärare och studenter men som inte skapats med lärande som syfte. Kan vara artiklar, filmer, nyhetsmaterial med mera.

Digital lärresurs: samma som ovan, men i digital form. Det är denna form vi i första hand kommer behandla här, med tillägg att de ska vara fria resurser att använda.

//Lisa