”Lärresurser på nätet -fungerar det?”

”WebbIT är en resurs för kompetensutveckling, som vänder sig till bibliotekspersonal, skolelever, studerande och allmänhet. Innehållet är i första hand avsett för självstudier och filmerna finns även tillgängliga via YouTube för att de ska kunna återanvändas i olika sammanhang.”

Läs original blogginlägget och sedan slutrapprten om hur resursen använts.

//Lisa

Annonser

Definitioner del 1

Från rapporten ”OER i öppna digitala arkiv” finns följande definitioner:

Läromedel: en produkt som skapats i syfte att användas för lärande, till exempel en lärobok.

Digitala läromedel: samma som ovan, men i digital form.

Lärresurser: resurser som används som läromedel av lärare och studenter men som inte skapats med lärande som syfte. Kan vara artiklar, filmer, nyhetsmaterial med mera.

Digital lärresurs: samma som ovan, men i digital form. Det är denna form vi i första hand kommer behandla här, med tillägg att de ska vara fria resurser att använda.

//Lisa