OPEN -som tanke.

Visar Brasilien där alla läromedel enligt lag producerade med offentliga medel skall ha öppna licenser. En av beslutsfattarna, Paulo Teixeira sa så här om beslutet:

“I believe that the ones that receive all these amounts of public money have an obligation to the society to share the outcomes of their research and its development with the society who financed them, allowing the free use of such educational resources.”

Vem som äger material som produceras av en lärare som finansieras med offentliga medel diskuteras även i Sverige, men ska inte blandas ihop med debatten om gratis läromedel som ofta upplevs ha vinklad fakta. Gratis och fri/öppen är inte samma sak. (Återkommer till detta i ett senare inlägg.)

Ett annat bra exempel är att tack vare MITs OCW så kunde solenergi användas i gatlyktor i några av de fattigaste områdena på Haiti. Jean-Ronel Noel and Alex Georges som arbetade med projektet sa efteråt:

“MIT Open Courseware was different because it explained things step by step. Using the Open Courseware saved us a lot of time and money.”

Källa: UNESCO

//Lisa

Annonser

Definitioner del 2

Det talas mycket om OER, OCW och MOOC. Här är en kort förklaring till dessa.

OER: Open Educational Research är digitalt material som kan återanvändas för lärande och forskning genom öppna licenser såsom Creative Commons. Det kan vara olika typer av digitala lärresurser eller digitala läromedel.

OCW: Open Course Ware är fria, öppna digitala publikationer från universitet eller motsvarande organiserade som kurser och distribuerade via Internet. De ger ingen examen eller poäng. Finns också tillgängliga under öppna licenser.

MOOC: Massive Open Online Courseär en metod att sätta elever i kontakt med forskare/lärare/instruktörer med hjälp av online-verktyg gällande ett gemensamt tema/ämne eller ett områdes diskurs.

žHela poängen med en MOOC är att ge en utgångspunkt för en massiv mängd innehåll som skall produceras på olika platser på nätet, som senare sätts samman som ett nyhetsbrev eller en webbsida tillgänglig för deltagare på en regelbunden basis. Detta står i kontrast till traditionella kurser, där innehållet framställs i förväg. Sociala Medier spelar
en stor roll för hur detta material distribueras.
Bild

Hur MOOCs distribueras.

//Lisa

TedTalks om 100.000 -personers klassrummet.

Inspirerande TedTalk om Stanfords öppna kurs.

Lyssna på prof. Peter Norvig och vad han lärde sig av denna öppna/fria kurs och hur man tar tillvara på teknik och forskning om undervisning. Den är 6 minuter lång.

TedTalk är också i sig en källa att använda i undervisning och finna inspiration och kunskap från. Bland annat har svenske Hans Rosling talat här. Deras motto är: Ideas worth spreading. Något att fundera över.

//Lisa