Inga mer ursäkter!

Nu har fantastiska TED ED gjort det åt dig. Så det är bara att sätta igång och flippa klassrummet!

Om du inte vet vad det innebär att flippa klassrummet så är en definition från EN lärare här:

”Ett flippat klassrum:

Ersätter INTE lärare med videos.

Är INTE ett klassrum utan struktur.

ÄR ett klassrum i vilket elever som är frånvarande från lektion pga sjukdom eller ledighet får stöd i att arbeta ikapp / sätta sig in i vad som har skett i klassrummet under frånvaroperioden.

ÄR ett klassrum i vilket eleverna när som helst kan få repetion och stöd. Därmed blir det flippade klassrummet ett klassrum där eleven kan få än mer individuellt bemötande.

ÄR ett klassrum vilket föräldrar kan besöka för att kunna ta del av såväl lektioners innehåll som struktur.

ÄR ett klassrum som gör skolan mer transparant.”

Du kan också läsa här om hur SVT rapporterade om fenomenet!
//Lisa
Annonser

Online university badge

En av de saker som skiljt fria online kurser från ”vanliga” är att de inte genererat några hp (högskolepoäng) som eleverna har tillgodo utan de som genomfört kursen har fått ett typ av intyg eller diplom.  Men detta håller på att ändras.

Till exempel har Mozilla tagit fram olika märken för att tala om vilken kompetens man har.

Läs mer om detta här eller i New York Times

//Lisa

En världskarta av OER initiativ!

UNESCO rapporteras bjuda in till ett projekt där OER initiativ från hela världen kartläggs och sen visualiseras som en världskarta.

De säger såhär själva: ”A map would give us the big picture of the global OER movement. It
would help us communicate the story of OER. Furthermore, it could be enhanced with
information such as OER initiatives by language, and with links to other maps. And it would help
us connect.”

Projektet startar snart och tidsmässigt ser det ut såhär:

Week 1: What could an OER world map look like?
12- 16 November: Why map the OER landscape
Essential information and visual presentation

Week 2: Could a world map be built collaboratively?
19-23 November: Organizational approach for collaboration
Ensuring the quality of the information

Week 3: Reflection and next steps
26-30 November: Design of an “OER World Map”
Organization
Resources available/needed

//Lisa

EduPunk!

Detta begrepp stöter man på då och då. Det myntades 2008 och är sen dess en alternativ syn på lärande där mycket DIY (Do it yourself) ingår. Läs mer på Wikipedia.

Läs mer om det på Stepehn Downes och Jim Groomes webbplatser. Och ta reda på vad e-lärande betyder när du ändå håller på!

Också kan du lyssna på spellistan EduPunk som jag gjorde, för att komma i stämmning! Du behöver ha Spotify för det.

//Lisa