Hur kan jag använda digitalt material i undervisningen?

Här är ett spännande seminarium om hur du som lärare kan använda digitalt material i undervisningen.

Det är den 28 november (2012) 14.00-15.00, och du anmäler dig här. Mötet sker virituellt genom Adobe Connect.

//Lisa

Annonser

Definitioner del 1

Från rapporten ”OER i öppna digitala arkiv” finns följande definitioner:

Läromedel: en produkt som skapats i syfte att användas för lärande, till exempel en lärobok.

Digitala läromedel: samma som ovan, men i digital form.

Lärresurser: resurser som används som läromedel av lärare och studenter men som inte skapats med lärande som syfte. Kan vara artiklar, filmer, nyhetsmaterial med mera.

Digital lärresurs: samma som ovan, men i digital form. Det är denna form vi i första hand kommer behandla här, med tillägg att de ska vara fria resurser att använda.

//Lisa