Campus NooA

NooA står för Nordic Online Academy. De säger själva att ”NooA’s aim is to become an international Learning Mall for Online Courses.”

Kan detta alltså vara vårt första nordiska steg mot egna MOOCs? Det återstår att se då NooA fortfarande är i uppbyggnadsfasen. Men misstänker att vi får anledning att återkomma till det.

//Lisa

Annonser

Online university badge

En av de saker som skiljt fria online kurser från ”vanliga” är att de inte genererat några hp (högskolepoäng) som eleverna har tillgodo utan de som genomfört kursen har fått ett typ av intyg eller diplom.  Men detta håller på att ändras.

Till exempel har Mozilla tagit fram olika märken för att tala om vilken kompetens man har.

Läs mer om detta här eller i New York Times

//Lisa