”Lärresurser på nätet -fungerar det?”

”WebbIT är en resurs för kompetensutveckling, som vänder sig till bibliotekspersonal, skolelever, studerande och allmänhet. Innehållet är i första hand avsett för självstudier och filmerna finns även tillgängliga via YouTube för att de ska kunna återanvändas i olika sammanhang.”

Läs original blogginlägget och sedan slutrapprten om hur resursen använts.

//Lisa

Annonser