The year of the MOOC

Läs gärna denna artikel, också från The New York Times!

Om hur utvecklingens sett ut fram till nu, vilka hinder som finns i framtiden och hur utbildning kan komma att förändras.

//Lisa

Annonser